CLOSETTBEIZE GEL 750 ml ČISTILO ZA WC IN PISOAR

0

3.51  (z DDV)

CLOSETTBEIZE GEL 750 ml ČISTILO ZA WC IN PISOAR

Tekoče čistilo za učinkovito in hitro odstranjevanje apnenčastih oblog in urinskega kamna. Primerno za čiščenje WC školjk in pisoarjev.

Odlikuje ga zelo dobro čistilno delovanje tudi na ostale vrste nečistoč.
PODROČJE UPORABE
Čistilo je namenjeno za čiščenje WC školjk in pisoarjev.

Opis

CLOSETTBEIZE GEL 750 ml ČISTILO ZA WC IN PISOAR

Tekoče čistilo za učinkovito in hitro odstranjevanje apnenčastih oblog in urinskega kamna. Primerno za čiščenje WC školjk in pisoarjev. Odlikuje ga zelo dobro čistilno delovanje tudi na ostale vrste nečistoč.
PODROČJE UPORABE
Čistilo je namenjeno za čiščenje WC školjk in pisoarjev.
DOZIRANJE
Sredstvo nanašamo na obloge apnenca v nerazredčeni obliki. Čistilo nabrizgamo pod rob školjke oziroma po sledeh toka vode in nato zdrgnemo s ščetko za čiščenje WC školjke. Pri
čiščenju sifonov dodamo v vodo 100–200 ml čistila, premešamo s ščetko in pustimo delovati nekaj minut, nato še enkrat zdrgnemo in temeljito speremo s čisto vodo.
NAVODILA ZA ČIŠCENJE
Čistilo najlažje nanesemo s pomočjo plastenke z zavitim nastavkom. Dodatna mehanska obdelava ostankov nečistoč s krtačo bistveno pospeši postopek čiščenja.
Vsebuje solno kislino.
VARNOST
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05
Opozorilna beseda Nevarno
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
“Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.