CLOSETTBEIZE TURBO 750 ml ČISTILO ZA WC IN PISOAR

8.45  (z DDV)

CLOSETTBEIZE TURBO 750 ml ČISTILO ZA WC IN PISOAR

PODROČJE UPORABE
Posebno WC-čistilo za učinkovito in hitro odstranjevanje trdovratnih madežev vodnega kamna in urina. Zelo močno!

Opis

CLOSETTBEIZE TURBO 750 ml ČISTILO ZA WC IN PISOAR

PODROČJE UPORABE
Posebno WC-čistilo za učinkovito in hitro odstranjevanje trdovratnih madežev vodnega kamna in urina.
DOZIRANJE
10 litrov raztopine za 40–100 m2.
Sredstvo nanašamo na obloge apnenca v nerazredčeni obliki. Čistilo najlažje nanesemo s pomočjo plastenke z zavitim nastavkom. Nabrizgamo ga pod rob školjke oziroma po sledeh toka vode in nato zdrgnemo s ščetko za čiščenje WC školjke. Dodatna mehanska obdelava ostankov nečistoč s krtačo bistveno pospeši postopek čiščenja. Pri čiščenju sifonov dodamo v vodo 100–200 ml čistila, premešamo s ščetko in pustimo delovati nekaj minut, nato še enkrat zdrgnemo in temeljito speremo s čisto vodo.
Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe, proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.
Vsebuje solno kislino.
VARNOST
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05, GHS07
Opozorilna beseda Nevarno
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči..
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
“Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.

Size Chart

CLOSETTBEIZE TURBO 750 ml ČISTILO ZA WC IN PISOAR PODROČJE UPORABE Posebno WC-čistilo za učinkovito in hitro odstranjevanje trdovratnih madežev vodnega kamna in urina. DOZIRANJE 10 litrov raztopine za 40–100 m2. Sredstvo nanašamo na obloge apnenca v nerazredčeni obliki. Čistilo najlažje nanesemo s pomočjo plastenke z zavitim nastavkom. Nabrizgamo ga pod rob školjke oziroma po sledeh toka vode in nato zdrgnemo s ščetko za čiščenje WC školjke. Dodatna mehanska obdelava ostankov nečistoč s krtačo bistveno pospeši postopek čiščenja. Pri čiščenju sifonov dodamo v vodo 100–200 ml čistila, premešamo s ščetko in pustimo delovati nekaj minut, nato še enkrat zdrgnemo in temeljito speremo s čisto vodo. Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe, proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti. Vsebuje solno kislino. VARNOST Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP. Pikogrami za nevarnosti GHS05, GHS07 Opozorilna beseda Nevarno Stavki o nevarnosti H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Previdnostni stavki P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi. "Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.