SIFFEX za odmaševanje odtokov , sifona 1/1 l

3.20  (z DDV)

Siffex za odmaševanje odtokov in sifona raztaplja materiale kot so lasje, ostanke mila in papir. Sredstvo je namenjeno profesionalni uporabi.

UPORABA:  500 ml nerazredčenega sredstva vlijemo v odtok. Pustimo da deluje na nečistočo ca. 1 uro. Odtok nato speremo z veliko vode.

OPOZORILA: Skupaj z sredstvom Siffex-om ne uporabljajte nobeno drugo sredstvo. Sredstvo najeda aluminij in pušča na obleki bele madeže. Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka ne prevzemamo odgovornosti.

VARNOSTNA OPOZORILA
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Natrijev hipoklorit, raztopina
Kalijev hidroksid
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
Rezultati ocene PBT in vPvB

Opis

Siffex za odmaševanje odtokov in sifona raztaplja materiale kot so lasje, ostanke mila in papir. Sredstvo je namenjeno profesionalni uporabi.

UPORABA:  500 ml nerazredčenega sredstva vlijemo v odtok. Pustimo da deluje na nečistočo ca. 1 uro. Odtok nato speremo z veliko vode.

OPOZORILA: Skupaj z sredstvom Siffex-om ne uporabljajte nobeno drugo sredstvo. Sredstvo najeda aluminij in pušča na obleki bele madeže. Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka ne prevzemamo odgovornosti.

VARNOSTNA OPOZORILA
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Natrijev hipoklorit, raztopina
Kalijev hidroksid
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
Rezultati ocene PBT in vPvB

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.

Size Chart

Siffex za odmaševanje odtokov in sifona raztaplja materiale kot so lasje, ostanke mila in papir. Sredstvo je namenjeno profesionalni uporabi. UPORABA:  500 ml nerazredčenega sredstva vlijemo v odtok. Pustimo da deluje na nečistočo ca. 1 uro. Odtok nato speremo z veliko vode. OPOZORILA: Skupaj z sredstvom Siffex-om ne uporabljajte nobeno drugo sredstvo. Sredstvo najeda aluminij in pušča na obleki bele madeže. Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka ne prevzemamo odgovornosti. VARNOSTNA OPOZORILA Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP. Pikogrami za nevarnosti GHS05 Opozorilna beseda Nevarno Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: Natrijev hipoklorit, raztopina Kalijev hidroksid Stavki o nevarnosti H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Previdnostni stavki P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi. Rezultati ocene PBT in vPvB